Umělá inteligence

do škol

Umělá
inteligence
do škol

Váš průvodce ve světě vzdělávání pro oblast umělé inteligence

Vše kolem vzdělávání a umělé inteligence

Tyto stránky slouží jako rychlý rozcestník, který vás nasměruje například ke kurzům, školením, workshopům nebo vzdělávacím materiálům, které hledáte.

Rozcestník

Nejčastější otázky a odpovědi učitelů o generativní AI

Pravidelně se setkáváme s vámi, učiteli, a nasloucháme vám. Na co se nejčastěji ptáte v souvislosti s generativní AI? Vaše otázky a naše odpovědi přináší společný projekt organizací prg.ai, NPI ČR, AI dětem, Scio a SSPŠ. Živnou půdou projektu byly schůzky vzdělávacích iniciativ, které se zaměřují na umělou inteligenci. Otázky budeme postupně doplňovat a aktualizovat tak, aby odpovídaly momentální situaci a zájmu učitelů.

Nenašli jste na svou otázku odpověď, nebo jste narazili na zastaralou či nepřesnou informaci? Napište nám prosím na petra@prg.ai.

Je umělá inteligence jen další přechodný trend ve vzdělávání? Podobných vln už bylo hodně. 

Generativní AI není jen dočasným módním výstřelkem; je to rostoucí oblast, která má schopnost trvale transformovat způsoby, jakými učíme a jak se studenti učí. | Přináší nové metody pro personalizaci výuky, umožňuje vytvářet adaptivní učební plány a poskytuje nástroje pro podporu diferencovaného vzdělávání. Její aplikace, od automatického hodnocení až po personalizované výukové asistenty, nabízejí možnosti, které přesahují tradiční výukové metody. | Vývoj v oblasti AI je velmi rychlý a výrazně proměňuje trh práce. Experti se shodují, že řada pracovních míst v budoucnu zanikne, případně se transformují, a naopak vzniknou nová pracovní místa. Objeví se nové produkty či služby, o kterých teď zatím ani nevíme. | V rámci vzdělávání jde o výraznou proměnu. Generativní AI není jen nový nástroj, jde o technologii, která zcela mění možnosti výuky. Vzhledem k tomu, že umožňuje napodobovat lidské myšlení, generovat text a další obsah, bude třeba přehodnotit celou řadu tradičních přístupů k výuce – například zadávání a hodnocení úkolů.

Způsobuje používání AI ve školách, že děti přestávají myslet?

Ne. Naopak – zajímat se o to, jak AI funguje a učit se s ní pracovat, může u žáků a studentů rozvíjet kritické myšlení a další kompetence důležité pro život v současném světě. | AI může také pomoci přizpůsobit výuku individuálním potřebám konkrétního žáka, a tím zvyšuje efektivitu učení. | AI může být skvělý výukový nástroj, který doplňuje a obohacuje tradiční výukové metody.

Je AI jen pro učitele informatiky, nebo má využití i v jiných předmětech?

Práce s generativní umělou inteligencí jednoznačně patří do všech předmětů. Je to proto, že generativní AI umožňuje nové způsoby práce s jazykem a textem, grafikou, hudbou, s daty a jejich zpracováním, a tím celkově mění možné přístupy ke vzdělávání či hodnocení. | Zatímco v informatice bychom se měli zaměřovat na vysvětlení základních teoretických rámců fungování umělé inteligence a strojového učení, v ostatních předmětech bychom měli klást důraz na společenské dopady této technologie, etiku a mediální gramotnost spolu s rozvojem dovedností při práci s AI aplikacemi. | Projekt AI kurikulum( https://kurikulum.aidetem.cz/ ), na kterém pracuje organizace AI dětem společně s NPI ČR a dalšími subjekty, nabídne vzdělávací koncepci pro informatiku a rozvoj digitální kompetence v oblasti umělé inteligence na základních a středních školách.

Kde najdu informace o tom, jaký vliv má AI na vzdělávání?

O tom, že AI bude v oblasti vzdělávání revoluční technologií, hovoří v tomto rozhovoru( https://revize.edu.cz/clanky/umela-inteligence-je-revoluci-na-trhu-prace-i-ve-vzdelavani ) například Ondřej Neumajer z NPI ČR. | Pro vyhledávání odborných informací můžete využít např. aplikaci Consensus. Ta na vaši otázku udělá rešerši stovek studií a pokusí se vyvodit odpověď na základě jejich výsledků. Vzhledem k omezenému rozsahu existujících dat však buďte opatrní při zevšeobecňování závěrů. A ano, také tato aplikace využívá AI.

Co je to prompt engineering?

Prompt engineering je proces formulování a upravování dotazů neboli „promptů“ pro AI systémy tak, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších a nejrelevantnějších odpovědí nebo výsledků. Stává se nově vznikajícím a rostoucím oborem na trhu práce. | Chcete-li z nástrojů typu ChatGPT pro přípravu hodin či tvorbu studijních materiálů vytěžit maximum, je pro vás tato dovednost zásadní. Místo obecných zadání je potřeba uvést konkrétní detaily jako úroveň znalostí žáků, cíle lekce či preferovanou formu výuky. Systém pak lépe pochopí požadavky a poskytne přesnější a relevantnější výstupy. Koukněte, jak na to( https://gptveskole.cz/zaklady-promptovani/ ). | Pro žáky je schopnost promptovat důležitá pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Navíc správné promptování vyžaduje a zároveň rozvíjí kritické myšlení – pusťte se do toho s žáky třeba v ČJ( https://ludmilakovarikova.cz/2023/11/19/kdyz-se-slova-meni-v-obrazky/ ).

Napište nám

Chcete nabízet svoje kurzy, workshopy či materiály v naší databázi? Víte o zajímavém materiálu, který zde chybí? Dejte nám o tom vědět vyplněním příslušného dotazníku.

Chcete s námi spolupracovat? Napište na petra@prg.ai.

Kdo za tím stojí