Obecně o AI

Způsobuje používání AI ve školách, že děti přestávají myslet?

Ne. Naopak – zajímat se o to, jak AI funguje a učit se s ní pracovat, může u žáků a studentů rozvíjet kritické myšlení a další kompetence důležité pro život v současném světě. | AI může také pomoci přizpůsobit výuku individuálním potřebám konkrétního žáka, a tím zvyšuje efektivitu učení. | AI může být skvělý výukový nástroj, který doplňuje a obohacuje tradiční výukové metody.

Je AI jen pro učitele informatiky, nebo má využití i v jiných předmětech?

Práce s generativní umělou inteligencí jednoznačně patří do všech předmětů. Je to proto, že generativní AI umožňuje nové způsoby práce s jazykem a textem, grafikou, hudbou, s daty a jejich zpracováním, a tím celkově mění možné přístupy ke vzdělávání či hodnocení. | Zatímco v informatice bychom se měli zaměřovat na vysvětlení základních teoretických rámců fungování umělé inteligence a strojového učení, v ostatních předmětech bychom měli klást důraz na společenské dopady této technologie, etiku a mediální gramotnost spolu s rozvojem dovedností při práci s AI aplikacemi. | Projekt AI kurikulum( https://kurikulum.aidetem.cz/ ), na kterém pracuje organizace AI dětem společně s NPI ČR a dalšími subjekty, nabídne vzdělávací koncepci pro informatiku a rozvoj digitální kompetence v oblasti umělé inteligence na základních a středních školách.

Kde najdu informace o tom, jaký vliv má AI na vzdělávání?

O tom, že AI bude v oblasti vzdělávání revoluční technologií, hovoří v tomto rozhovoru( https://revize.edu.cz/clanky/umela-inteligence-je-revoluci-na-trhu-prace-i-ve-vzdelavani ) například Ondřej Neumajer z NPI ČR. | Pro vyhledávání odborných informací můžete využít např. aplikaci Consensus. Ta na vaši otázku udělá rešerši stovek studií a pokusí se vyvodit odpověď na základě jejich výsledků. Vzhledem k omezenému rozsahu existujících dat však buďte opatrní při zevšeobecňování závěrů. A ano, také tato aplikace využívá AI.

Co je to prompt engineering?

Prompt engineering je proces formulování a upravování dotazů neboli „promptů“ pro AI systémy tak, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších a nejrelevantnějších odpovědí nebo výsledků. Stává se nově vznikajícím a rostoucím oborem na trhu práce. | Chcete-li z nástrojů typu ChatGPT pro přípravu hodin či tvorbu studijních materiálů vytěžit maximum, je pro vás tato dovednost zásadní. Místo obecných zadání je potřeba uvést konkrétní detaily jako úroveň znalostí žáků, cíle lekce či preferovanou formu výuky. Systém pak lépe pochopí požadavky a poskytne přesnější a relevantnější výstupy. Koukněte, jak na to( https://gptveskole.cz/zaklady-promptovani/ ). | Pro žáky je schopnost promptovat důležitá pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Navíc správné promptování vyžaduje a zároveň rozvíjí kritické myšlení – pusťte se do toho s žáky třeba v ČJ( https://ludmilakovarikova.cz/2023/11/19/kdyz-se-slova-meni-v-obrazky/ ).

Co je umělá inteligence (AI)?

Jednoznačná definice neexistuje. V zásadě ale jde o pokročilý počítačový alogoritmus, který dokáže napodobovat lidské myšlení a chování. Můžeme si ji představit jako systém, který se „učí“ a „rozhoduje“ podobně jako člověk, pomocí algoritmů – sad pravidel a instrukcí. | Generativní umělá inteligence je typ AI, který je schopen vytvářet nový obsah – jako jsou texty, obrázky, hudba nebo videa, a to na základě využití metod strojového učení z existujících datových sad, tříděných či netříděných. | Ve vzdělávání může AI pomoci personalizovat učební plány a nabídnout nové způsoby interakce. Je to technologie, která se neustále vyvíjí, a pro vás jako učitele může být užitečné porozumět jejím možnostem a využít je ve vaší výuce.