Učím s AI

Přemýšlíte o využití umělé inteligence při výuce na základní nebo střední škole, ale úplně nevíte, jak na to? Nevadí. Učím s AI vám usnadní práci, ušetří čas a pomůže odhalit potenciál umělé inteligence pro vzdělávání, ať už s AI začínáte, nebo ji využíváte pravidelně. Autor: Scio https://www.ucimsai.cz/

nedatovano.cz – Ve světě umělých obrazů

Ve světě umělých obrazů | Aktivity využívající nástroje umělé inteligence ke stažení Mnohé z aktivit jsou velmi jednoduché a mohou být využity i mladšími žáky, část aktivit je ale spojena také s větší intelektuální náročností. Optimální cílová skupina jsou žáci základní školy od 14 let a středoškoláci. Pracovní listy a aktivity z cyklu Ve světě umělých obrazů nabízejí starším žákům od 14 let aktivity, jež využívají generativních nástrojů umělé inteligence. Přirozeně se zaměřují především na nástroje generující obrazy, občas využíváme i chat boty. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednak umožnily žákům ohmatat nový technologický nástroj s cílem naučit se jej ovládat a využívat pro své potřeby (to je rovina digitálních kompetencí) a jednak aby obohatily možnosti žáků výtvarně se vyjadřovat, reflektovat obrazovou kulturu a poznávat skrze tvorbu sami sebe a okolní svět (to je rovina oborových kompetencí výtvarné výchovy). https://www.nedatovano.cz/ai

Průvodce ChatGPT pro učitele

Průvodce je kolaborativní projekt, který začal vznikat díky neziskové iniciativě AI dětem. V současnosti na něm spolupracují pro dobrou věc univerzity, školy, neziskové organizace i jednotlivci. Připojte se k nám a pojďme společně vytvářet kvalitní databázi ověřených promptů pro ChatGPT. https://gptveskole.cz/

Aignos

Školám nabízíme pestrou paletu workshopů pro studenty i školení pro učitele. Díky grantům MKČR nabízíme velkou část našich aktivit zcela zdarma! https://www.aignos.cz/

Iniciativa prg.ai

Podporujeme talenty a firmy, upevňujeme vztahy mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou, budujeme renomé Prahy v zahraničí a informujeme veřejnost o přínosech i rizicích umělé inteligence. Z pozice neziskové iniciativy se zasazujeme o prosperující inovační prostředí, a tím přispíváme k rozvoji české ekonomiky a společnosti. https://prg.ai/