Pracovní sešit – Umělá inteligence aneb jak Jak se učí stroje

Pracovní sešit o 20 stranách, který dětem na 1. stupni ZŠ hravou formou vysvětlí nejen, co je to AI a proč ji lidé vytváří, ale také jak funguje strojové učení a co jsou data. Díky Raketě ke stažení zdarma! Ilustrace: Jindra Janíček Koncepce a texty: Eva Nečasová Editorky: Radana Litošová a Johana Švejdíková Odborní garanti: Mikuláš Zelinka a Pavel Kordík Metodická konzultantka: Anička Babanová https://aidetem.cz/raketa-mini-ai-aneb-jak-se-uci-stroje/?fbclid=IwAR20QuUoQMICpAhu7_661mVc1XQYY9fJx3N_5tL5fTJPgHIgo52ikujCsTg

Přehled AI funkcí v nástrojích Microsoft 365

AI není jen chatbot a funkce poháněné AI najdete dnes v mnoha nástrojích (nejen) v rámci Microsoft 365. Ať už se jedná o Word, PowerPoint, Windows, Minecraft, Edge, Malování, Bing, Teams, Forms nebo Výstřižky. Zde všude najdete možnosti, které by bez AI nebyly dostupné. A jako bonus si můžete stáhnout plakát/infografiku k těmto vybraným funkcím. https://www.klatovsky.cz/2023/11/velky-prehled-ai-funkci-v-nastrojich.html?fbclid=IwAR0Oiy2s6PYmryOfdnQtjfGPN2_3irkMjFLKu0GYvO5BB_UVNEW7zc59IdQ Autor: Karel Klatovský

Obecný úvod do umělé inteligence pro dospělé

Digitální příručka. Vzdělávací materiál vznikl za účelem nabídnout začátečníkům základní vhled do oblasti umělé inteligence (Artificial Intelligence = AI). Kapitoly této příručky zpracovali odborníci tak, aby nevyžadovaly specifické vstupní znalosti ani dovednosti. Autor: aidetem.cz https://aidetem.cz/obecny-uvod-do-umele-inteligence/

Educast AI dětem

Educast AI dětem je ucelený formát rozhovorů s experty o různých oblastech souvisejících s umělou inteligencí, kterými vás provede moderátorka Sara Polak. Všechny díly vznikly v návaznosti na příručku Obecný úvod do umělé inteligence: https://aidetem.cz/obecny-uvod-do-umele-inteligence/. https://aidetem.cz/educast/