AI obrázky v hodinách literatury

Jak může generování obrázků z literárních děl pomoci žákům s porozuměním textu a zapamatováním děje? Nechte žáky zahrát si na AI malíře! Autor: Scio https://www.ucimsai.cz/ai-obrazky-v-hodinach-literatury/  

Pracovní sešit – Umělá inteligence aneb jak Jak se učí stroje

Pracovní sešit o 20 stranách, který dětem na 1. stupni ZŠ hravou formou vysvětlí nejen, co je to AI a proč ji lidé vytváří, ale také jak funguje strojové učení a co jsou data. Díky Raketě ke stažení zdarma! Ilustrace: Jindra Janíček Koncepce a texty: Eva Nečasová Editorky: Radana Litošová a Johana Švejdíková Odborní garanti: Mikuláš Zelinka a Pavel Kordík Metodická konzultantka: Anička Babanová https://aidetem.cz/raketa-mini-ai-aneb-jak-se-uci-stroje/?fbclid=IwAR20QuUoQMICpAhu7_661mVc1XQYY9fJx3N_5tL5fTJPgHIgo52ikujCsTg

Interaktivní příběh William & Meriwether

William a Meriwether je online interaktivní příběh pro pochopení základů umělé inteligence pro děti. Do škol přichází ve formě tří vyučovacích hodin s kompletními metodickými materiály a podporou pro učitele ve formě dalších vzdělávacích materiálů. Žáci se dozví:  co je to umělá inteligence jak se stroje učí co to je strojové učení s učitelem jak vypadají a jak se získávají data a že umělá inteligence nefunguje, jak by měla, když jsou data špatná Sami si také prakticky vyzkouší trénování modelu strojového učení v aplikaci TeachableMachine. William & Meriwether je pro školy a knihovny zdarma díky spolupráci inciativy AI dětem, autorů knihy Podivuhodná expedice, časopisu Raketa a Pražského inovačního institutu. Cílové publikum: Učitelé a učitelky základních škol (od 4. do 9. třídy). Předchozí zkušenosti nebo znalosti nejsou třeba. Realizátorem interaktivního příběhu je nezisková iniciativa AI dětem. https://expedice.roboti.gg/

nedatovano.cz – Ve světě umělých obrazů

Ve světě umělých obrazů | Aktivity využívající nástroje umělé inteligence ke stažení Mnohé z aktivit jsou velmi jednoduché a mohou být využity i mladšími žáky, část aktivit je ale spojena také s větší intelektuální náročností. Optimální cílová skupina jsou žáci základní školy od 14 let a středoškoláci. Pracovní listy a aktivity z cyklu Ve světě umělých obrazů nabízejí starším žákům od 14 let aktivity, jež využívají generativních nástrojů umělé inteligence. Přirozeně se zaměřují především na nástroje generující obrazy, občas využíváme i chat boty. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednak umožnily žákům ohmatat nový technologický nástroj s cílem naučit se jej ovládat a využívat pro své potřeby (to je rovina digitálních kompetencí) a jednak aby obohatily možnosti žáků výtvarně se vyjadřovat, reflektovat obrazovou kulturu a poznávat skrze tvorbu sami sebe a okolní svět (to je rovina oborových kompetencí výtvarné výchovy). https://www.nedatovano.cz/ai

Průvodce ChatGPT pro učitele

Průvodce je kolaborativní projekt, který začal vznikat díky neziskové iniciativě AI dětem. V současnosti na něm spolupracují pro dobrou věc univerzity, školy, neziskové organizace i jednotlivci. Připojte se k nám a pojďme společně vytvářet kvalitní databázi ověřených promptů pro ChatGPT. https://gptveskole.cz/

AI v kontextech

Kompletní plány vyučovacích bloků připravených v duchu konstruktivistické metody (ve struktuře E-U-R). Slouží jako opora pedagogům v hodinách a zároveň při přípravě na ně vzdělávají. Autor AI dětem Datum vzniku 05 2022—současnost https://aidetem.cz/metodiky/