Je AI jen pro učitele informatiky, nebo má využití i v jiných předmětech?

Je AI jen pro učitele informatiky, nebo má využití i v jiných předmětech?

Obecně o AI, Všechny

Práce s generativní umělou inteligencí jednoznačně patří do všech předmětů. Je to proto, že generativní AI umožňuje nové způsoby práce s jazykem a textem, grafikou, hudbou, s daty a jejich zpracováním, a tím celkově mění možné přístupy ke vzdělávání či hodnocení. |
Zatímco v informatice bychom se měli zaměřovat na vysvětlení základních teoretických rámců fungování umělé inteligence a strojového učení, v ostatních předmětech bychom měli klást důraz na společenské dopady této technologie, etiku a mediální gramotnost spolu s rozvojem dovedností při práci s AI aplikacemi. |
Projekt AI kurikulum( https://kurikulum.aidetem.cz/ ), na kterém pracuje organizace AI dětem společně s NPI ČR a dalšími subjekty, nabídne vzdělávací koncepci pro informatiku a rozvoj digitální kompetence v oblasti umělé inteligence na základních a středních školách.