AI obrázky v hodinách literatury

Jak může generování obrázků z literárních děl pomoci žákům s porozuměním textu a zapamatováním děje? Nechte žáky zahrát si na AI malíře! Autor: Scio https://www.ucimsai.cz/ai-obrazky-v-hodinach-literatury/  

Učím s AI

Přemýšlíte o využití umělé inteligence při výuce na základní nebo střední škole, ale úplně nevíte, jak na to? Nevadí. Učím s AI vám usnadní práci, ušetří čas a pomůže odhalit potenciál umělé inteligence pro vzdělávání, ať už s AI začínáte, nebo ji využíváte pravidelně. Autor: Scio https://www.ucimsai.cz/

Tiago Forte – Pořiďte si druhý mozek

Informační zahlcení nás v dnešním světě zbytečně stresuje, vyčerpává a vytváří neustálou úzkost, že něco zanedbáváme, nestíháme nebo nemůžeme ihned dohledat. Tiago vás však krok za krokem provede dvěma systémy, na jejichž základě se naučíte třídit, ukládat i kategorizovat informace a následně s nimi efektivně pracovat. Z informací, které vás zahlcují a tíží, se rázem stanou kostičky stavebnice, se kterou bude radost si hrát. „Hlavním cílem knihy je pomoci vám vést plnohodnotný život s větší lehkostí a menší mírou stresu a úzkostí, že jste zase na něco zapomněli.“ https://www.melvil.cz/kniha-poridte-si-druhy-mozek/?gclid=Cj0KCQiAhc-sBhCEARIsAOVwHuQNvQU3g69oNYR3QbkpgbZT1cTuNH2cDxae0Lo2aZTVU6p0H6tHeD0aAsC4EALw_wcB

Pracovní sešit – Umělá inteligence aneb jak Jak se učí stroje

Pracovní sešit o 20 stranách, který dětem na 1. stupni ZŠ hravou formou vysvětlí nejen, co je to AI a proč ji lidé vytváří, ale také jak funguje strojové učení a co jsou data. Díky Raketě ke stažení zdarma! Ilustrace: Jindra Janíček Koncepce a texty: Eva Nečasová Editorky: Radana Litošová a Johana Švejdíková Odborní garanti: Mikuláš Zelinka a Pavel Kordík Metodická konzultantka: Anička Babanová https://aidetem.cz/raketa-mini-ai-aneb-jak-se-uci-stroje/?fbclid=IwAR20QuUoQMICpAhu7_661mVc1XQYY9fJx3N_5tL5fTJPgHIgo52ikujCsTg

Přehled AI funkcí v nástrojích Microsoft 365

AI není jen chatbot a funkce poháněné AI najdete dnes v mnoha nástrojích (nejen) v rámci Microsoft 365. Ať už se jedná o Word, PowerPoint, Windows, Minecraft, Edge, Malování, Bing, Teams, Forms nebo Výstřižky. Zde všude najdete možnosti, které by bez AI nebyly dostupné. A jako bonus si můžete stáhnout plakát/infografiku k těmto vybraným funkcím. https://www.klatovsky.cz/2023/11/velky-prehled-ai-funkci-v-nastrojich.html?fbclid=IwAR0Oiy2s6PYmryOfdnQtjfGPN2_3irkMjFLKu0GYvO5BB_UVNEW7zc59IdQ Autor: Karel Klatovský

Interaktivní příběh William & Meriwether

William a Meriwether je online interaktivní příběh pro pochopení základů umělé inteligence pro děti. Do škol přichází ve formě tří vyučovacích hodin s kompletními metodickými materiály a podporou pro učitele ve formě dalších vzdělávacích materiálů. Žáci se dozví:  co je to umělá inteligence jak se stroje učí co to je strojové učení s učitelem jak vypadají a jak se získávají data a že umělá inteligence nefunguje, jak by měla, když jsou data špatná Sami si také prakticky vyzkouší trénování modelu strojového učení v aplikaci TeachableMachine. William & Meriwether je pro školy a knihovny zdarma díky spolupráci inciativy AI dětem, autorů knihy Podivuhodná expedice, časopisu Raketa a Pražského inovačního institutu. Cílové publikum: Učitelé a učitelky základních škol (od 4. do 9. třídy). Předchozí zkušenosti nebo znalosti nejsou třeba. Realizátorem interaktivního příběhu je nezisková iniciativa AI dětem. https://expedice.roboti.gg/

Obecný úvod do umělé inteligence pro dospělé

Digitální příručka. Vzdělávací materiál vznikl za účelem nabídnout začátečníkům základní vhled do oblasti umělé inteligence (Artificial Intelligence = AI). Kapitoly této příručky zpracovali odborníci tak, aby nevyžadovaly specifické vstupní znalosti ani dovednosti. Autor: aidetem.cz https://aidetem.cz/obecny-uvod-do-umele-inteligence/

Educast AI dětem

Educast AI dětem je ucelený formát rozhovorů s experty o různých oblastech souvisejících s umělou inteligencí, kterými vás provede moderátorka Sara Polak. Všechny díly vznikly v návaznosti na příručku Obecný úvod do umělé inteligence: https://aidetem.cz/obecny-uvod-do-umele-inteligence/. https://aidetem.cz/educast/

nedatovano.cz – Ve světě umělých obrazů

Ve světě umělých obrazů | Aktivity využívající nástroje umělé inteligence ke stažení Mnohé z aktivit jsou velmi jednoduché a mohou být využity i mladšími žáky, část aktivit je ale spojena také s větší intelektuální náročností. Optimální cílová skupina jsou žáci základní školy od 14 let a středoškoláci. Pracovní listy a aktivity z cyklu Ve světě umělých obrazů nabízejí starším žákům od 14 let aktivity, jež využívají generativních nástrojů umělé inteligence. Přirozeně se zaměřují především na nástroje generující obrazy, občas využíváme i chat boty. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednak umožnily žákům ohmatat nový technologický nástroj s cílem naučit se jej ovládat a využívat pro své potřeby (to je rovina digitálních kompetencí) a jednak aby obohatily možnosti žáků výtvarně se vyjadřovat, reflektovat obrazovou kulturu a poznávat skrze tvorbu sami sebe a okolní svět (to je rovina oborových kompetencí výtvarné výchovy). https://www.nedatovano.cz/ai

Průvodce ChatGPT pro učitele

Průvodce je kolaborativní projekt, který začal vznikat díky neziskové iniciativě AI dětem. V současnosti na něm spolupracují pro dobrou věc univerzity, školy, neziskové organizace i jednotlivci. Připojte se k nám a pojďme společně vytvářet kvalitní databázi ověřených promptů pro ChatGPT. https://gptveskole.cz/

Unmasking AI

Unmasking AI goes beyond the headlines about existential risks produced by Big Tech. It is the remarkable story of how Buolamwini uncovered what she calls “the coded gaze”—the evidence of encoded discrimination and exclusion in tech products—and how she galvanized the movement to prevent AI harms by founding the Algorithmic Justice League. Autorka Joy Buolamwini Rok vydání 2023 Jazyk angličtina https://www.penguinrandomhouse.com/books/670356/unmasking-ai-by-joy-buolamwini/#

Aignos

Školám nabízíme pestrou paletu workshopů pro studenty i školení pro učitele. Díky grantům MKČR nabízíme velkou část našich aktivit zcela zdarma! https://www.aignos.cz/

Iniciativa prg.ai

Podporujeme talenty a firmy, upevňujeme vztahy mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou, budujeme renomé Prahy v zahraničí a informujeme veřejnost o přínosech i rizicích umělé inteligence. Z pozice neziskové iniciativy se zasazujeme o prosperující inovační prostředí, a tím přispíváme k rozvoji české ekonomiky a společnosti. https://prg.ai/

Elements of AI

Projekt Elements of AI je série bezplatných online kurzů, které připravila společnost MinnaLearn a Helsinská univerzita. Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby se seznámili s umělou inteligencí a porozuměli tomu, čeho lze a nelze jejím prostřednictvím dosáhnout. Účastníci tohoto kurzu, který kombinuje teorii s praktickými úkoly, se navíc dozvědí, jak mohou začít vytvářet metody založené na umělé inteligenci. Kurz je v češtině a lze absolvovat ho vlastním tempem. Do ČR přináší prg.ai Spuštění kurzu v ČR 2021 Přejít na kurz

Systémové zavedení AI do škol

Jak se systémově postavit ve školách ke generativní umělé inteligenci? Jaké kroky provést, aby byla přínosem pro všechny aktéry vzdělávacího procesu? Autor AI dětem Datum vzniku 10 2023 Prohlédnout

AI v kontextech

Kompletní plány vyučovacích bloků připravených v duchu konstruktivistické metody (ve struktuře E-U-R). Slouží jako opora pedagogům v hodinách a zároveň při přípravě na ně vzdělávají. Autor AI dětem Datum vzniku 05 2022—současnost https://aidetem.cz/metodiky/