Co je to prompt engineering?

Co je to prompt engineering?

Obecně o AI, Všechny

Prompt engineering je proces formulování a upravování dotazů neboli „promptů“ pro AI systémy tak, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších a nejrelevantnějších odpovědí nebo výsledků. Stává se nově vznikajícím a rostoucím oborem na trhu práce. |
Chcete-li z nástrojů typu ChatGPT pro přípravu hodin či tvorbu studijních materiálů vytěžit maximum, je pro vás tato dovednost zásadní. Místo obecných zadání je potřeba uvést konkrétní detaily jako úroveň znalostí žáků, cíle lekce či preferovanou formu výuky. Systém pak lépe pochopí požadavky a poskytne přesnější a relevantnější výstupy. Koukněte, jak na to( https://gptveskole.cz/zaklady-promptovani/ ). |
Pro žáky je schopnost promptovat důležitá pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Navíc správné promptování vyžaduje a zároveň rozvíjí kritické myšlení – pusťte se do toho s žáky třeba v ČJ( https://ludmilakovarikova.cz/2023/11/19/kdyz-se-slova-meni-v-obrazky/ ).