MidJourney

MidJourney je nástroj, který vám umožní vytvářet umělecké obrázky pomocí umělé inteligence. Stačí zadat textový popis a nástroj vám vygeneruje obrázek podle vašeho zadání. https://www.midjourney.com/home

Suno

Suno je platforma zaměřená na tvorbu hudby a úpravu zvuků pomocí umělé inteligence. Nabízí nástroje pro generování hudby a zvukových efektů, což je užitečné pro kreativní projekty a výuku hudby. Můžete snadno vytvářet vlastní skladby a zvuky podle vašich potřeb. https://suno.com/

Canva Education

Canva Education je nástroj navržený pro učitele a studenty, který umožňuje snadnou tvorbu grafiky a vizuálních materiálů pro výuku. Canva Education také zahrnuje AI nástroje pro zjednodušení jazyka, shrnutí informací a další kreativní funkce. https://www.canva.com/education/

GPT-4o ve vzdělání

GPT v roli tutora radí, jak vyřešit matematickou úlohu. https://www.youtube.com/watch?v=IvXZCocyU_M

DigiHavel

DigiHavel – první digitální člověk, který pomáhá učitelům při výuce na českých školách. Učitelé získají hotové materiály do výuky a přístup k chatovací aplikaci. 
DigiHavel je digitální člověk inspirovaný osobou prvního českého prezidenta Václava Havla a spolu s ním objevují žáci na druhém stupni základních škol demokracii. https://odpovedneobcanstvi.cz/digihavel/

Generace AI

Online kurz o umělé inteligenci (ne)jen do škol? | Rychlý vývoj umělé inteligence je skutečnost, kterou nelze ignorovat. Projekt #GeneraceAI jsme vytvořili, abychom podpořili adopci umělé inteligence do naší společnosti. Rok našeho času, energii a odbornost jsme věnovali především tomu, abychom školám pomohli přizpůsobit se této revoluci, kterou bez nadsázky můžeme přirovnat k vynálezu elektřiny. https://generace.ai/

Napněte plachty, vane Mistral!

Mistral je čerstvý vítr na poli AI | Je zdarma | Snadno se k němu dostanou i čeští učitelé | Určitě stojí za to vyzkoušet | Zdroj: scio https://www.ucimsai.cz/napnete-plachty-vane-mistral/?fbclid=IwAR1XQxKAuYjtGG-4es_2X5okyha-1VA5ufT0yvHtRXMJT-HZ4_y3bBhRew8

Mizou

AI Chatbot pro doučování, hodnocení a známkování vašich studentů v 50 jazycích! | Mizou je tržiště AI chatbotů určené pro pedagogy. Mizou nabízí personalizované hodnocení, poutavé aktivity a automatizované hodnocení, zefektivňuje výukové procesy pro efektivnější práci ve třídě. Budoucnost vzdělávání s nástroji Mizou poháněnými umělou inteligencí, které jsou šité na míru učitelům a školám. https://mizou.com/

Edu AI

EDU AI asistent obsahuje editor konverzací – můžete tvořit výkladové lekce, odpovědi na otázky a jednoduchá sdělení pro žáky či rodiče. Můžete si vytvořit svého vlastního vzdělávacího chatbota. https://edu-ai.eu/editor-konverzaci/

Chatbot Claude 2

https://www.anthropic.com/news/claude-2# Chatbot od Anthropic. Návod na Chatbot Claude 2 (zpracovalo Scio): https://www.ucimsai.cz/anthropic-claude-2/

KoalaChat

Vytvářejte vysoce kvalitní články optimalizované pro SEO během několika minut. KoalaWriter, poháněný technologií GPT-4, kombinuje analýzu SERP s daty v reálném čase a vytváří obsah, který se umisťuje na předních pozicích. https://koala.sh/chat

AI nástroje pro pedagogickou praxi

Které nástroje a aplikace mohou usnadnit práci pedagogů a jak? AI dětem postupně sbírají a rozšiřují databázi těch, které vyzkoušeli. https://aidetem.cz/ai-nastroje-pro-pedagogickou-praxi/

Perplexity AI

Perplexity AI je vyhledávač a chatbot. Využívá AI k pokročilému vyhledávání a své odpovědi poměrně přesně zdrojuje. https://www.perplexity.ai/

Pi AI

Pi AI je chatbot s umělou inteligencí, kterého představil startup Inflection AI. Tuto společnost založili Mustafa Suleyman, spoluzakladatel společnosti Google DeepMind, Karén Simonyan, hlavní vědecká pracovnice projektu, a Reid Hoffman, spoluzakladatel společnosti LinkedIn. Cílem Pi AI je vytvořit společníka s umělou inteligencí, který bude schopen souvisle konverzovat na jakékoli téma a nabízet svým uživatelům rady a osobní pomoc. K dosažení tohoto cíle využívá technologii velkých jazykových modelů (LLM), vycvičených na obrovském množství lidských dialogů. V čem je jedinečný? Pi AI se od ostatních chatbotů odlišuje několika způsoby: – Představuje se jako neutrální partner a od začátku vysvětluje, že se jedná o agenta umělé inteligence. – Přizpůsobuje se profilu a preferencím každého uživatele a klade mu otázky, aby pochopil jeho zájmy, potřeby a cíle. – Poskytuje personalizovanou zpětnou vazbu a rady na základě informací, které získá od uživatele a z externích zdrojů. – Vytváří přirozené a smysluplné konverzace a vyhýbá se obecným nebo irelevantním odpovědím. – Ke komunikaci s uživateli využívá jako primární platformu aplikaci WhatsApp, přičemž využívá popularity a snadného používání této aplikace. – Zahrnuje prvky gamifikace, které motivují uživatele k dalšímu učení a zlepšování se v aplikaci Pi, jako jsou body, odznaky a úrovně. https://pi.ai/

Přehled AI funkcí v nástrojích Microsoft 365

AI není jen chatbot a funkce poháněné AI najdete dnes v mnoha nástrojích (nejen) v rámci Microsoft 365. Ať už se jedná o Word, PowerPoint, Windows, Minecraft, Edge, Malování, Bing, Teams, Forms nebo Výstřižky. Zde všude najdete možnosti, které by bez AI nebyly dostupné. A jako bonus si můžete stáhnout plakát/infografiku k těmto vybraným funkcím. https://www.klatovsky.cz/2023/11/velky-prehled-ai-funkci-v-nastrojich.html?fbclid=IwAR0Oiy2s6PYmryOfdnQtjfGPN2_3irkMjFLKu0GYvO5BB_UVNEW7zc59IdQ Autor: Karel Klatovský

AI persony

AI persony nebo také AI asistenti (GPTS) jsou předdefinované persony, určené ke konkrétním účelům. Mohou například v konverzaci s uživatelem zastávat roli expertního didaktika nebo mentora. Fungují pouze v placené verzi ChatGPT. Více informací o AI personách a o tom, jak si takovou vytvořit pomocí jednoduchého návodu. https://gptveskole.cz/ai-persony-asistenti/