Způsobuje používání AI ve školách, že děti přestávají myslet?

Způsobuje používání AI ve školách, že děti přestávají myslet?

Obecně o AI, Všechny

Ne. Naopak – zajímat se o to, jak AI funguje a učit se s ní pracovat, může u žáků a studentů rozvíjet kritické myšlení a další kompetence důležité pro život v současném světě. |
AI může také pomoci přizpůsobit výuku individuálním potřebám konkrétního žáka, a tím zvyšuje efektivitu učení. |
AI může být skvělý výukový nástroj, který doplňuje a obohacuje tradiční výukové metody.