Může AI pomoci rozvíjet kritické myšlení žáků? Jak?

Může AI pomoci rozvíjet kritické myšlení žáků? Jak?

AI ve školní praxi, Všechny

Ano, může. Záleží na tom, jaké nástroje učitel zvolí a jak je ve výuce využije. |
Žáci a studenti mohou analyzovat, interpretovat a kriticky posuzovat texty či data, která vygenerovala AI. |
Při zadávání instrukcí (promptů), například při generování textů či obrázků, žáci rozvíjí schopnost stanovovat cíle, formulovat své myšlenky nebo rozdělit úkol na menší části – jako v této konkrétní aktivitě( https://ludmilakovarikova.cz/2023/11/19/kdyz-se-slova-meni-v-obrazky/ ). |
Díky schopnosti chatbotů simulovat situace či osoby mohou žáci aplikovat a ověřovat své znalosti a dovednosti a rozvíjet je. Příkladem takové simulace můžou být různé AI persony jako třeba Digihavel – AI model českého prezidenta, se kterým mohou žáci diskutovat. |
Generativní AI může žákům poskytnout různé perspektivy a argumenty pro témata, kterými se zabývají. Podívejte se například na simulaci biologických modelů s ChatGPT( https://aireaktor.ujep.cz/2023/06/17/chatboti-ve-vyuce/ ). |
Umělá inteligence může také poskytovat okamžitou zpětnou vazbu a pomoci kriticky zhodnotit vlastní práci.