Je používání AI aplikací omezené věkem?

Je používání AI aplikací omezené věkem?

Právo, etika a bezpečí, Všechny

Ano. Každá aplikace má své podmínky užívání, ve kterých je uvedena i věková hranice pro její používání. Vždy je třeba si podmínky přečíst a dodržovat je. |
Věková omezení nejvyužívanějších aplikací: ||
ChatGPT – 13 let |
Google Bard – 18 let |
Bing Chat – bez omezení |
Perplexity – 13 let |
Bing Image Creator – 13 let |
Canva – bez omezení |
Midjourney – 13let |
D-ID studio – 18let |
Teachable Machine – bez omezení ||
U všech žáků a studentů do 18 let doporučujeme před využíváním jakéhokoli nástroje AI zajistit souhlas zákonného zástupce.|
Další doporučení k jednotlivým nástrojům a autorství najdete na AI dětem nebo si můžete stáhnout příručku „generativní AI vs. právo“ od advokátní kanceláře Kroupahelán.