Je možné AI ve škole zakázat?

Je možné AI ve škole zakázat?

Právo, etika a bezpečí, Všechny

Ano, ale nebylo by to rozumné ani v praxi funkční rozhodnutí. Přineslo by řadu nevýhod: ||
1. Omezení přístupu k inovativním technologiím, které se pravděpodobně brzy stanou standardem například při používání běžných kancelářských nástrojů typu Word, Excel či Google Docs. |
2. Ztrátu užitečných nástrojů pro individualizaci výuky či rozvoj kritického myšlení. |
3. Nesoulad s celkovým technologickým pokrokem. |
4. Narušení důvěry v prostředí třídy — žáci budou s nástroji chtít pracovat, ale při plošném zákazu budou nuceni lhát. |
5. Žáci s nástroji stejně pracovat budou, avšak takto se vystavují rizikům a problémům, které lze ve výuce řešit. ||
Místo plošných zákazů je vhodnější přijmout a osvojit si existenci těchto technologií a stanovit jasná pravidla pro jejich bezpečné a efektivní využití při výuce. Je nezbytné se postupně v této oblasti vzdělávat, vyzkoušet různé nástroje, otevřeně sdílet své zkušenosti s kolegy a čerpat a šířit výhradně ověřené informace z důvěryhodných zdrojů. |
Podle průzkumů zatím zvažuje plošné zákazy AI jen asi 1 % českých škol. |
Zde jsou graficky zpracované dopady (ne)využívání generativní AI z článku profesora Jasona M. Lodge, proděkana a docenta pedagogické psychologie na univerzitě v Queenslandu: