Jaké jsou nejoblíbenější aplikace učitelů pro využití ve výuce?

Jaké jsou nejoblíbenější aplikace učitelů pro využití ve výuce?

AI ve školní praxi, Všechny

Chatboti – dokáží porozumět lidskému jazyku a na základě vašeho zadání vám dávat rady, generovat texty, gradované úlohy, výukové lekce, tabulky, grafy a mnoho dalšího. Patří sem ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Bard, Perplexity a řada dalších. Můžete si přečíst článek o jejich využití ve výuce( https://clanky.rvp.cz/clanek/23454/CHATGPT-VE-SKOLNI-PRAXI-NASTROJ-PRO-ROZVOJ-KOMPETENCI-ZAKU.html ) nebo navštívit databázi promptů( https://gptveskole.cz/prompty/ ). |
Generátory obrázků – nástroje, které na základě textového zadání dokáží vygenerovat obrázky v různých stylech, loga a ikony, ilustrace atd. Nejčastěji využívané jsou: Bing Image Creator, Midjourney, Stable Diffusion nebo Canva Image Creator. |
Učitelé informatiky často využívají Teachable Machine( https://teachablemachine.withgoogle.com/ ) – nástroj pro natrénování vlastního AI modelu, které zvládnou i nejmladší žáci. |
Pro svou vlastní potřebu učitelé mohou využít Canvu, která umí generovat grafiku či prezentace na základě vašeho textového vstupu a může tak usnadnit přípravu na výuku. |
Tady najdete tipy na ověřené a vyzkoušené aplikace( https://aidetem.cz/ai-nastroje-do-vyuky/ ) do výuky.