Jak zajistit, že používání AI ve výuce bude pro všechny moje studenty bezpečné?

Jak zajistit, že používání AI ve výuce bude pro všechny moje studenty bezpečné?

Právo, etika a bezpečí, Všechny

Zajištění bezpečnosti je proces, nikoliv jednorázová záležitost. Doporučujeme vám šest základních kroků: ||
Ve vaší škole stanovte jasná pravidla pro používání generativní AI, která zajistí bezpečnost a rovný přístup. |
Prověřujte vhodnost AI nástroje pro danou věkovou skupinu. |
Upozorněte studenty, že nesmí vkládat do aplikací generativní umělé inteligence žádné osobní údaje (ani své ani nikoho dalšího). |
Rozvíjejte u studentů odpovědný a kritický přístup k obsahu vygenerovanému AI. |
Otevřeně komunikujte a diskutujte o využívání AI nástrojů s kolegy, žáky, studenty i rodiči. |
Průběžně sledujte a vyhodnocujte využívání AI nástrojů ve třídě/škole.