Jak správně citovat materiály vytvořené pomocí AI?

Jak správně citovat materiály vytvořené pomocí AI?

Právo, etika a bezpečí, Všechny

Vždy uveďte, že výstup (text, obrázek, video) vznikl s pomocí umělé inteligence. Důležité je uvést i konkrétní nástroj, jeho verzi a především datum, kdy výstup vznikl. |
Text vygenerovaný umělou inteligencí citujte podobně, jako když přebíráte text z cizího zdroje. Praktické příklady citací a doporučení najdete např. v doporučení univerzitní knihovny TUL( https://padlet.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fknihovna.tul.cz%2Fnovinky%2F290%2Fdetail%2F ) nebo v článku Jak citovat ChatGPT( https://padlet.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fcestina.phil.muni.cz%2Faktualne%2Faktuality%2Fjak-citovat-chatgpt ) od Ústavu českého jazyka MUNI. |
Pro citace v akademickém kontextu vydala asociace moderních jazyků normu, viz článek( https://spomocnik.rvp.cz/clanek/23452/KDY-A-JAK-CITOVAT-AI-PODLE-MLA.html ).