Jak předcházet podvádění a plagiátorství žáků?

Jak předcházet podvádění a plagiátorství žáků?

Právo, etika a bezpečí, Všechny

Žáci budou AI nástroje využívat. Počítejte s tím a pokuste se je kreativně zapojit do zadání svých úloh.
Zadávejte úkoly tak, aby používání AI bylo možné. Pokud z nějakého důvodu možné není, důvody vysvětlete. S tím vám pomohou předem domluvená pravidla a diskuze o tom, kdy je AI přínosná pro naše učení a kdy ne. |
Žáci mohou AI využívat pro rozvoj jazykových dovedností, kreativity a pro další široké spektrum výukových cílů. Pro příklady z praxe se můžete podívat na tyto stránky: https://aidetem.cz/metodiky/ , https://tybrdo.cz , https://ludmilakovarikova.cz , https://cojsemvyzkousela.cz . |
Při využívání AI vždy vyžadujte odpovědnost a kritické zhodnocení výstupů AI. Použití generativních technologií společně reflektujte a vyhodnocujte. |
Pro hodnocení využívejte kombinaci výstupů, jako jsou portfolia, deníky, prezentace. Hodnoťte nejen výsledný výstup, ale i samotný proces. |
Každý žák bude s nástroji generativní AI pracovat jiným způsobem. Není-li možné individualizovat výuku pro každého z nich, je vhodné stanovit si obecná pravidla, kterými by se žáci měli řídit. Příliš přísná pravidla však mohou omezit kreativitu, která je pro správné využití generativní AI klíčová.