Jak může AI pomáhat ve vzdělávání dětí se speciálními potřebami?

Jak může AI pomáhat ve vzdělávání dětí se speciálními potřebami?

AI ve školní praxi, Všechny

Velmi výrazně! AI umí přizpůsobit výuku heterogenní třídě a žákům s různými potřebami. Individualizace výuky je oblast, kde má AI ve vzdělávání vysoký potenciál. |
Překladače, hlasová konverzace s chatboty, automatické titulkování a další možnosti AI mohou výrazně pomoci žákům s poruchami komunikace nebo s odlišným mateřským jazykem. AI poskytuje asistivní technologie, jako jsou čtecí programy pro nevidomé nebo překladové nástroje pro neslyšící, což umožňuje lepší přístup ke vzdělání. |
AI můžete využít pro vytváření výukových materiálů, jejich gradování či přizpůsobení žákům s odlišnou úrovní, tempem či speciálními potřebami. Podívejte se na ukázku( https://chat.openai.com/share/9f6a03d8-81ac-4ed0-8c5b-4695ed1c79d9 ), jak ChatGPT naučit přetvářet zadání jedné úlohy pro specifické skupiny žáků. |
Stejný chatbot poté může žákům poskytnout okamžitou zpětnou vazbu, pomoci učitelům v objektivnějším hodnocení a navrhnout další úlohy tak, aby vyhovovaly schopnostem a tempu žáka. Existuje také stále více výukových aplikací na bázi AI. ||
Příkladem jsou programy Proloquo2Go, usnadňující komunikaci, či ModMath, pomáhající při potížích s počítáním. Potenciál do budoucnosti mají AI asistenti, kteří učitelům pomáhají sledovat pokrok žáků a nabízí obsah připravený na míru, jako je https://khanacademy.org/khan-labs od Khan academy.