Jak mi jako učiteli/učitelce může AI usnadnit přípravu mých hodin?

Jak mi jako učiteli/učitelce může AI usnadnit přípravu mých hodin?

AI ve školní praxi, Všechny

AI výborně poslouží jako virtuální kolega k brainstormingu a inspirátor či první kritik při stanovení cíle a obsahu výuky. Zkuste si s jeho pomocí navrhnout obsah výuky a můžete být překvapeni, jakým novým směrem se bude debata odvíjet. |
Chatboty jako ChatGPT, Bing či Perplexity jsou skvělými asistenty například k těmto úkolům: ||
Připraví návrhy na výukové plány a lekce, vyhodnotí jejich výsledky. |
Pomohou formulovat slovní hodnocení. |
Umožňují generovat kvízové otázky, gradované úlohy, pracovní listy či jiná zadání, jako například na https://cojsemvyzkousela.cz/?p=8684 . |
Navrhnou znění pozvánky, pokyny pro odjezd na školu v přírodě či e-mail pro rodiče. |
Pomohou s tvorbou shrnutí, stylistikou či strukturou textů. |
Navrhnou podklady pro tabulku, myšlenkovou mapu či graf. ||

Další nástroje vám umožní připravit prezentaci( https://youtube.com/watch?v=d-Wn_w87DzA&ab_channel=PavelHod%C3%A1l ) během pár minut, vytvořit video či obrázky( https://ucimsai.cz/ai-generovani-obrazku/ ) podle vašich potřeb a zadání. |
Inspiraci nabízí brožura M. Černého „ChatGPT ve školní praxi“( https://slideshare.net/xcerny/chatgpt-ve-koln-praxi ) nebo stránka https://gptveskole.cz/ .