Jak mám dodržovat autorská práva, když ve škole používám AI?

Jak mám dodržovat autorská práva, když ve škole používám AI?

Právo, etika a bezpečí, Všechny

Jste to vy, kdo nese odpovědnost za prezentovaný obsah. To znamená, že pokud si text (jeho část), obrázek, video atp. necháte vygenerovat umělou inteligencí, vždy uveďte, že vznikl za pomoci umělé inteligence. Dobré je uvést i konkrétní nástroj a datum vzniku výstupu. S odpovědností za obsah souvisí také ověřování, že jsou informace pravdivé. ||
Text vygenerovaný umělou inteligencí citujte podobně, jako když přebíráte text z cizího zdroje. Praktické příklady citací a doporučení najdete např. v doporučení univerzitní knihovny TUL nebo v článku Jak citovat ChatGPT od Ústavu českého jazyka MUNI. |
Duševní vlastnictví obsahu generovaného umělou inteligencí je složité. Vstupní datové sady mohou obsahovat jedinečné duševní vlastnictví, a ačkoli z nich nástroj vytvoří nový výstup, nejde o zcela jedinečné dílo; v budoucích letech se na toto téma povedou spory. Vhodné je tudíž předpokládat, že autorská práva k vygenerovanému výstupu nemáte a používáte jej pouze pro vzdělávací a ilustrační účely. ||
Pozor – AI může čerpat i z cizích chráněných dat. Může obsahovat citlivé údaje. Obsah nemusí být přesný, vhodný ani etický. |
Více o tématu autorských práv si poslechněte v podcastu NPI https://ceskepodcasty.cz/epizoda/264683 nebo na stránkách AI dětem