Jak je to s autorskými právy při tvorbě obsahu s AI?

Pokud je to v podmínkách využití uvedeno, tak vygenerovaný obsah patří uživateli. Uživatel ale bývá povinen uvést, že obsah byl vytvořen prostřednictvím aplikace. Nebývá dovoleno vydávat obsah za své vlastní autorské dílo. S vlastnictvím obsahu se pojí odpovědnost za obsah. Důležité je vědět, že se provozovatelé služeb často zříkají jakékoli odpovědnosti za vytvořený obsah. Je na každém uživateli, aby si sám výstupy před jejich publikací zkontroloval. Zveřejněním výstupu může uživatel zasáhnout do těchto oblastí: 1) Autorská práva — aplikace může generovat výstup i z autorských děl (publikovaných úryvků knih, diplomových prací, básní…). 2) Osobní údaje a ochrana osobnosti — výstupem mohou být i osobní údaje třetích osob. 3) Uvádění nepravdivých informací — výstupy mohou být nepravdivé. 4) Obsah porušující etická pravidla — násilný, nenávistný, šikanózní, rasistický, vulgární, apod. Před veřejnou publikací jakéhokoli obsahu vygenerovaného v aplikaci ChatGPT je tak potřeba obsah zkontrolovat a ujistit se, že je legální ho zveřejnit a dále používat. Důležité — uživatel může mít vždy práva k výstupu jen v tom rozsahu, v jakém měl práva ke vstupu. Pokud si člověk nechá upravit cizí fotku nebo text a nemá k takovým úpravám od autora oprávnění (licenci), nemá práva ani k vygenerovanému výstupu.