Aignos

Školám nabízíme pestrou paletu workshopů pro studenty i školení pro učitele. Dle momentální kapacity pro školy vždy pořádáme část workshopů zdarma! https://www.aignos.cz/

Iniciativa prg.ai

Podporujeme talenty a firmy, upevňujeme vztahy mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou, budujeme renomé Prahy v zahraničí a informujeme veřejnost o přínosech i rizicích umělé inteligence. Z pozice neziskové iniciativy se zasazujeme o prosperující inovační prostředí, a tím přispíváme k rozvoji české ekonomiky a společnosti. https://prg.ai/