AI a právo — cyklus debat AI horizonty

Oblast práva reaguje na společenské změny se zpožděním. Jak by se měla proměňovat s příchodem neustále se zlepšujících inteligentních systémů tak, aby společnost prosperovala? Jakým směrem by se mělo posunout licenční právo ve vztahu ke společnosti, zaměstnanosti, distribuci bohatství, ochraně duševního vlastnictví? Jaká jsou pro a proti regulace umělé inteligence (AI aktu) a jak k tomu přistupují země mimo EU? | Hosté debaty cyklu AI horizonty tentokrát byli: Alžběta Solarczyk Krausová, Linda Kolaříková a Jan Zibner. Debatu moderoval Pavel Kroupa. https://www.youtube.com/watch?v=8FxTuuOXY5E

Univerzita připravila doporučení k využívání generativních modelů AI

Tento dokument reflektuje snahu vyvážit potenciál AI ke zlepšení výuky, výzkumu a administrativních procesů s potřebou ochrany osobních údajů, intelektuálního vlastnictví a akademické cti. https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-pripravila-doporuceni-k-vyuzivani-generativnich-modelu-ai/

AI Bůh – Cesty víry | Česká televize

Může umělá inteligence nahradit Boha? Nakolik se změní naše lidské duše? A nahradí jednou nás umělá inteligence? Projekt Františka Štěcha řeší nejenom tyto otázky. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/224562215500001/

AI a bezpečnost – zranitelná AI

Umělá inteligence má několik známých bezpečnostních zranitelností, které je potřeba brát v potaz při jejím vyvíjení, následném provozování a používání. Těchto zranitelností mohou využívat různé druhy útoků. Následující text přináší přehled těch nejznámějších. https://aidetem.cz/ai-bezpecnost-umela-inteligence/?fbclid=IwAR3YrkGolUVpmWozJ-_a6rOZppKtHKnRGu3NCWMkLv3T-mPJzDrphZJ89Ns

Testování hranic AI: Nevěřte tomu, co vidíte

.Jak jednoduché je zmást společnost pomocí deepfake? Vygenerování zmanipulovaného videa Václava Klause trvalo na notebooku asi 12 minut. https://www.investigace.cz/deep-fake-vaclav-klaus/?fbclid=IwAR3D_JJY0gPpEwxFy33r9vS4QUamNmH4IAAPID5caTB2yoHKAr20IW0PQm8

Systémové zavedení AI do škol

Jak se systémově postavit ve školách ke generativní umělé inteligenci? Jaké kroky provést, aby byla přínosem pro všechny aktéry vzdělávacího procesu? Autor AI dětem Datum vzniku 10 2023 Prohlédnout